Antagningspoäng för Trädgårdsingenjör: odling - kandidatprogram vid Sveriges Lantbruksuniversitet

Programkod: SLU-91033

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.75 18.85 1.05 0.00 4.00
Urval 2 15.45 17.02 0.60 0.00 3.00
Höstterminen år 2020 hade Trädgårdsingenjör: odling - kandidatprogram vid Sveriges Lantbruksuniversitet antagningspoängen 18.75 i urvalsgrupp BI, 18.85 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

550

Antagna urval 1

92

Antagna urval 2

90

Under HT2020 sökte 550 personer till Trädgårdsingenjör: odling - kandidatprogram vid Sveriges Lantbruksuniversitet varav 217 i första hand. Totalt antogs 92 personer i det första urvalet varav 22 var män och 69 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 90 personer varav 26 var män och 63 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 26% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.48 17.41 1.15 0.00 4.00
Urval 2 12.52 16.15 0.90 0.00 3.00
Höstterminen år 2019 hade Trädgårdsingenjör: odling - kandidatprogram vid Sveriges Lantbruksuniversitet antagningspoängen 17.48 i urvalsgrupp BI, 17.41 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

367

Antagna urval 1

87

Antagna urval 2

85

Under HT2019 sökte 367 personer till Trädgårdsingenjör: odling - kandidatprogram vid Sveriges Lantbruksuniversitet varav 145 i första hand. Totalt antogs 87 personer i det första urvalet varav 24 var män och 63 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 85 personer varav 23 var män och 61 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 72% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.50 18.35 1.05 0.00 4.00
Urval 2 14.54 16.08 0.75 0.00 3.00
Höstterminen år 2018 hade Trädgårdsingenjör: odling - kandidatprogram vid Sveriges Lantbruksuniversitet antagningspoängen 17.50 i urvalsgrupp BI, 18.35 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

345

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

82

Under HT2018 sökte 345 personer till Trädgårdsingenjör: odling - kandidatprogram vid Sveriges Lantbruksuniversitet varav 129 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 18 var män och 72 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 82 personer varav 25 var män och 57 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.00 17.33 0.85 3.00
Urval 2 13.43 15.30 0.65 3.00
För höstterminen år 2017 hade Trädgårdsingenjör: odling - kandidatprogram vid Sveriges Lantbruksuniversitet antagningspoängen 17.00 i urvalsgrupp BI, 17.33 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

294

Antagna urval 1

62

Antagna urval 2

60

Under HT2017 sökte 294 personer till Trädgårdsingenjör: odling - kandidatprogram vid Sveriges Lantbruksuniversitet varav 94 i första hand. Totalt antogs 62 personer i det första urvalet varav 15 var män och 47 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 16 var män och 44 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.87 17.73 1.10 3.00
Urval 2 16.13 16.68 0.80 3.00
För höstterminen år 2016 hade Trädgårdsingenjör: odling - kandidatprogram vid Sveriges Lantbruksuniversitet antagningspoängen 17.87 i urvalsgrupp BI, 17.73 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

309

Antagna urval 1

57

Antagna urval 2

55

Under HT2016 sökte 309 personer till Trädgårdsingenjör: odling - kandidatprogram vid Sveriges Lantbruksuniversitet varav 114 i första hand. Totalt antogs 57 personer i det första urvalet varav 15 var män och 42 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 20 var män och 34 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 31% män och 68% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.71 18.36 1.15 4.00
Urval 2 17.93 16.55 1.05 4.00
För höstterminen år 2015 hade Trädgårdsingenjör: odling - kandidatprogram vid Sveriges Lantbruksuniversitet antagningspoängen 18.71 i urvalsgrupp BI, 18.36 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

365

Antagna urval 1

57

Antagna urval 2

55

Under HT2015 sökte 365 personer till Trädgårdsingenjör: odling - kandidatprogram vid Sveriges Lantbruksuniversitet varav 104 i första hand. Totalt antogs 57 personer i det första urvalet varav 11 var män och 46 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 11 var män och 44 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.68 18.06 1.10 4.00
Urval 2 16.32 17.13 0.75 4.00
För höstterminen år 2014 hade Trädgårdsingenjör: odling - kandidatprogram vid Sveriges Lantbruksuniversitet antagningspoängen 17.68 i urvalsgrupp BI, 18.06 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

344

Antagna urval 1

57

Antagna urval 2

55

Under HT2014 sökte 344 personer till Trädgårdsingenjör: odling - kandidatprogram vid Sveriges Lantbruksuniversitet varav 122 i första hand. Totalt antogs 57 personer i det första urvalet varav 17 var män och 40 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 16 var män och 38 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Sveriges Lantbruksuniversitet

Andra utbildningar i Uppsala