Antagningspoäng för Trädgårdsvetenskap - masterprogram vid Sveriges Lantbruksuniversitet

Programkod: SLU-81046

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Trädgårdsvetenskap - masterprogram vid Sveriges Lantbruksuniversitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

27

Antagna urval 1

9

Antagna urval 2

5

Under HT2018 sökte 27 personer till Trädgårdsvetenskap - masterprogram vid Sveriges Lantbruksuniversitet varav 6 i första hand. Totalt antogs 9 personer i det första urvalet varav 1 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 2 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Sveriges Lantbruksuniversitet

Andra utbildningar i Uppsala