Antagningspoäng för Växtbiologi för hållbar produktion - masterprogram; Genetisk och molekylär växtbiologi vid Sveriges Lantbruksuniversitet

Programkod: SLU-81065

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Växtbiologi för hållbar produktion - masterprogram; Genetisk och molekylär växtbiologi vid Sveriges Lantbruksuniversitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

6

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

4

Under HT2018 sökte 6 personer till Växtbiologi för hållbar produktion - masterprogram; Genetisk och molekylär växtbiologi vid Sveriges Lantbruksuniversitet varav 3 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 1 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 2 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Sveriges Lantbruksuniversitet

Andra utbildningar i Uppsala