Antagningspoäng för Växtbiologi för hållbar produktion - masterprogram; Växtskydd och växtförädling vid Sveriges Lantbruksuniversitet

Programkod: SLU-81064

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Växtbiologi för hållbar produktion - masterprogram; Växtskydd och växtförädling vid Sveriges Lantbruksuniversitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

10

Antagna urval 1

0

Antagna urval 2

0

Under HT2018 sökte 10 personer till Växtbiologi för hållbar produktion - masterprogram; Växtskydd och växtförädling vid Sveriges Lantbruksuniversitet varav 0 i första hand. Totalt antogs 0 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 0 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 0% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Sveriges Lantbruksuniversitet

Andra utbildningar i Uppsala