Antagningspoäng för Veterinärprogrammet vid Sveriges Lantbruksuniversitet

Programkod: SLU-91013

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.05 21.25 1.55 0.00 4.00
Urval 2 20.90 21.25 1.55 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Veterinärprogrammet vid Sveriges Lantbruksuniversitet antagningspoängen 21.05 i urvalsgrupp BI, 21.25 i urvalsgrupp BII och 1.55 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

1515

Antagna urval 1

135

Antagna urval 2

110

Under HT2020 sökte 1515 personer till Veterinärprogrammet vid Sveriges Lantbruksuniversitet varav 847 i första hand. Totalt antogs 135 personer i det första urvalet varav 19 var män och 114 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 110 personer varav 14 var män och 94 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 85% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.97 21.20 1.65 0.00 4.00
Urval 2 20.83 21.04 1.65 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Veterinärprogrammet vid Sveriges Lantbruksuniversitet antagningspoängen 20.97 i urvalsgrupp BI, 21.20 i urvalsgrupp BII och 1.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

1302

Antagna urval 1

150

Antagna urval 2

125

Under HT2019 sökte 1302 personer till Veterinärprogrammet vid Sveriges Lantbruksuniversitet varav 754 i första hand. Totalt antogs 150 personer i det första urvalet varav 10 var män och 139 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 125 personer varav 11 var män och 113 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 8% män och 92% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.02 21.41 1.65 0.00 4.00
Urval 2 20.83 21.25 1.65 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Veterinärprogrammet vid Sveriges Lantbruksuniversitet antagningspoängen 21.02 i urvalsgrupp BI, 21.41 i urvalsgrupp BII och 1.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

1453

Antagna urval 1

140

Antagna urval 2

120

Under HT2018 sökte 1453 personer till Veterinärprogrammet vid Sveriges Lantbruksuniversitet varav 776 i första hand. Totalt antogs 140 personer i det första urvalet varav 13 var män och 125 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 120 personer varav 13 var män och 105 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 10% män och 88% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.08 20.99 1.60 4.00
Urval 2 20.63 20.84 1.60 4.00
För höstterminen år 2017 hade Veterinärprogrammet vid Sveriges Lantbruksuniversitet antagningspoängen 21.08 i urvalsgrupp BI, 20.99 i urvalsgrupp BII och 1.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

1463

Antagna urval 1

130

Antagna urval 2

115

Under HT2017 sökte 1463 personer till Veterinärprogrammet vid Sveriges Lantbruksuniversitet varav 747 i första hand. Totalt antogs 130 personer i det första urvalet varav 22 var män och 103 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 115 personer varav 17 var män och 92 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.10 21.75 1.60 4.00
Urval 2 20.95 21.35 1.60 4.00
För höstterminen år 2016 hade Veterinärprogrammet vid Sveriges Lantbruksuniversitet antagningspoängen 21.10 i urvalsgrupp BI, 21.75 i urvalsgrupp BII och 1.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1590

Antagna urval 1

130

Antagna urval 2

110

Under HT2016 sökte 1590 personer till Veterinärprogrammet vid Sveriges Lantbruksuniversitet varav 809 i första hand. Totalt antogs 130 personer i det första urvalet varav 18 var män och 107 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 110 personer varav 11 var män och 97 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 12% män och 85% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.60 21.67 1.70 4.00
Urval 2 21.32 21.37 1.65 4.00
För höstterminen år 2015 hade Veterinärprogrammet vid Sveriges Lantbruksuniversitet antagningspoängen 21.60 i urvalsgrupp BI, 21.67 i urvalsgrupp BII och 1.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1745

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

110

Under HT2015 sökte 1745 personer till Veterinärprogrammet vid Sveriges Lantbruksuniversitet varav 926 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 24 var män och 85 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 110 personer varav 13 var män och 90 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.60 22.50 1.70 4.00
Urval 2 21.30 22.25 1.65 4.00
För höstterminen år 2014 hade Veterinärprogrammet vid Sveriges Lantbruksuniversitet antagningspoängen 21.60 i urvalsgrupp BI, 22.50 i urvalsgrupp BII och 1.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

1863

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

110

Under HT2014 sökte 1863 personer till Veterinärprogrammet vid Sveriges Lantbruksuniversitet varav 970 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 17 var män och 97 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 110 personer varav 13 var män och 95 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Sveriges Lantbruksuniversitet

Andra utbildningar i Uppsala