Antagningspoäng för utbildningar vid Teologiska högskolan Stockholm

Om Teologiska högskolan Stockholm
Ort: Stockholm
Antal utbildningar:16

Alla utbildningar

Få mer information om en utbildning på Teologiska högskolan Stockholm och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen

Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen
Namn Lärosäte BI BII HP
Kandidatprogram i Mänskliga rättigheter Teologiska högskolan Stockholm 18.80 19.97 1.10
Kandidatprogram i teologi, inriktning östkyrkliga studier Teologiska högskolan Stockholm - - -
Kandidatprogram i teologi, Religion-Kultur-Samhälle Teologiska högskolan Stockholm 10.91 11.80 0.45
Magisterprogram i Mänskliga rättigheter Teologiska högskolan Stockholm - - -
Magisterprogram, exegetisk teologi Teologiska högskolan Stockholm - - -
Magisterprogram, Interkulturella relationer Teologiska högskolan Stockholm - - -
Magisterprogram, systematisk teologi Teologiska högskolan Stockholm - - -
Masterprogram i Mänskliga rättigheter Teologiska högskolan Stockholm - - -
Masterprogram, exegetisk teologi Teologiska högskolan Stockholm - - -
Masterprogram, Interkulturella relationer Teologiska högskolan Stockholm - - -
Masterprogram, systematisk teologi Teologiska högskolan Stockholm - - -
Teologiskt basår Teologiska högskolan Stockholm 13.20 13.25 0.10
Teologiskt program, inriktning östkyrkliga studier, församlingspedagog Teologiska högskolan Stockholm 19.75 - 0.80
Teologiskt program, inriktning östkyrkliga studier, präst Teologiska högskolan Stockholm 11.20 - -
Teologiskt program, inriktning pastor Teologiska högskolan Stockholm 9.81 - -
Teologiskt program, inriktning präst i Sv kyrkan Teologiska högskolan Stockholm 9.70 12.31 0.30