Antagningspoäng för utbildningar vid Teologiska högskolan Stockholm

Om Teologiska högskolan Stockholm
Ort: Stockholm
Antal utbildningar:13

Alla utbildningar

Få mer information om en utbildning på Teologiska högskolan Stockholm och dess antagningspoäng genom att klicka på utbildningens namn i tabellen

Sortera resultaten genom att klicka på rubrikerna i tabellen
Namn Lärosäte BI BII HP
Kandidatprogram i Mänskliga rättigheter Teologiska högskolan Stockholm 18.70 18.47 1.15
Kandidatprogram i teologi, inriktning östkyrkliga studier Teologiska högskolan Stockholm 0.00 - -
Kandidatprogram i teologi, Religion-Kultur-Samhälle Teologiska högskolan Stockholm 12.43 14.33 -
Magisterprogram i Mänskliga rättigheter Teologiska högskolan Stockholm - - -
Magisterprogram, praktisk teologi med religionsbeteendevetenskap Teologiska högskolan Stockholm - - -
Magisterprogram, systematisk teologi Teologiska högskolan Stockholm - - -
Masterprogram i Mänskliga rättigheter Teologiska högskolan Stockholm - - -
Masterprogram, systematisk teologi Teologiska högskolan Stockholm - - -
Teologiskt basår Teologiska högskolan Stockholm 13.81 16.66 -
Teologiskt program, inriktning östkyrkliga studier, församlingspedagog Teologiska högskolan Stockholm 0.00 - -
Teologiskt program, inriktning östkyrkliga studier, präst Teologiska högskolan Stockholm - - -
Teologiskt program, inriktning pastor Teologiska högskolan Stockholm - - -
Teologiskt program, inriktning präst i Sv kyrkan Teologiska högskolan Stockholm - - -