Antagningspoäng för Kandidatprogram i teologi, inriktning östkyrkliga studier vid Teologiska högskolan Stockholm

Programkod: THS-TKND4

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Under terminen HT2017 hade utbildningen Kandidatprogram i teologi, inriktning östkyrkliga studier på Teologiska högskolan Stockholm 0.00 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

8

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

4

Under HT2017 sökte 8 personer till Kandidatprogram i teologi, inriktning östkyrkliga studier vid Teologiska högskolan Stockholm varav 3 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 3 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 3 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 75% män och 25% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99 0.00
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2016 hade Kandidatprogram i teologi, inriktning östkyrkliga studier vid Teologiska högskolan Stockholm antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

8

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

2

Under HT2016 sökte 8 personer till Kandidatprogram i teologi, inriktning östkyrkliga studier vid Teologiska högskolan Stockholm varav 1 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 0 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 1 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Teologiska högskolan Stockholm

Andra utbildningar i Stockholm