Antagningspoäng för Magisterprogram i Mänskliga rättigheter vid Teologiska högskolan Stockholm

Programkod: THS-MRMAG

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Magisterprogram i Mänskliga rättigheter vid Teologiska högskolan Stockholm antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

77

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

16

Under HT2017 sökte 77 personer till Magisterprogram i Mänskliga rättigheter vid Teologiska högskolan Stockholm varav 9 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 5 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 16 personer varav 3 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2016 hade Magisterprogram i Mänskliga rättigheter vid Teologiska högskolan Stockholm antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

78

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

8

Under HT2016 sökte 78 personer till Magisterprogram i Mänskliga rättigheter vid Teologiska högskolan Stockholm varav 14 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 2 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 2 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Teologiska högskolan Stockholm

Andra utbildningar i Stockholm