Antagningspoäng för Magisterprogram, praktisk teologi med religionsbeteendevetenskap vid Teologiska högskolan Stockholm

Programkod: THS-TEM1P

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Magisterprogram, praktisk teologi med religionsbeteendevetenskap vid Teologiska högskolan Stockholm antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

4

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

2

Under HT2017 sökte 4 personer till Magisterprogram, praktisk teologi med religionsbeteendevetenskap vid Teologiska högskolan Stockholm varav 1 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 1 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 1 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Teologiska högskolan Stockholm

Andra utbildningar i Stockholm