Antagningspoäng för Masterprogram i Mänskliga rättigheter vid Teologiska högskolan Stockholm

Programkod: THS-MRMAS

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2017 hade Masterprogram i Mänskliga rättigheter vid Teologiska högskolan Stockholm antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

90

Antagna urval 1

36

Antagna urval 2

19

Under HT2017 sökte 90 personer till Masterprogram i Mänskliga rättigheter vid Teologiska högskolan Stockholm varav 15 i första hand. Totalt antogs 36 personer i det första urvalet varav 5 var män och 31 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 19 personer varav 1 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 11% män och 89% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2016 hade Masterprogram i Mänskliga rättigheter vid Teologiska högskolan Stockholm antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

148

Antagna urval 1

41

Antagna urval 2

25

Under HT2016 sökte 148 personer till Masterprogram i Mänskliga rättigheter vid Teologiska högskolan Stockholm varav 29 i första hand. Totalt antogs 41 personer i det första urvalet varav 4 var män och 37 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 4 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 12% män och 88% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Höstterminen år 2015 hade Masterprogram i Mänskliga rättigheter vid Teologiska högskolan Stockholm antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

173

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

28

Under HT2015 sökte 173 personer till Masterprogram i Mänskliga rättigheter vid Teologiska högskolan Stockholm varav 39 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 2 var män och 23 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 28 personer varav 3 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 9% män och 91% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Teologiska högskolan Stockholm

Andra utbildningar i Stockholm