Antagningspoäng för Masterprogram, praktisk teologi med religionsbeteendevetenskap vid Teologiska högskolan Stockholm

Programkod: THS-TEM2P

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Masterprogram, praktisk teologi med religionsbeteendevetenskap vid Teologiska högskolan Stockholm antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

4

Antagna urval 1

1

Antagna urval 2

1

Under HT2018 sökte 4 personer till Masterprogram, praktisk teologi med religionsbeteendevetenskap vid Teologiska högskolan Stockholm varav 2 i första hand. Totalt antogs 1 personer i det första urvalet varav 0 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 0 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Teologiska högskolan Stockholm

Andra utbildningar i Stockholm