Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Engelska vid Umeå universitet

Programkod: UMU-01610

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.70 0.45 0.00
Urval 2 12.37 10.60 0.35 99.99
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Engelska vid Umeå universitet antagningspoängen 15.70 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

72

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under HT2014 sökte 72 personer till Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Engelska vid Umeå universitet varav 6 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 4 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 6 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå