Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Hem- och konsumentkunskap vid Umeå universitet

Programkod: UMU-01624

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.27 13.33 0.45 0.00
Urval 2 14.27 13.33 0.45 99.99 2.00
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Hem- och konsumentkunskap vid Umeå universitet antagningspoängen 14.27 i urvalsgrupp BI, 13.33 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

32

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

7

Under HT2014 sökte 32 personer till Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Hem- och konsumentkunskap vid Umeå universitet varav 2 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 3 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 3 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå