Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Historia vid Umeå universitet

Programkod: UMU-01614

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.50 0.95 0.00
Urval 2 14.30 0.75
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Historia vid Umeå universitet antagningspoängen 16.50 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

88

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

5

Under HT2014 sökte 88 personer till Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Historia vid Umeå universitet varav 7 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 4 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 4 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 80% män och 20% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå