Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Idrott och hälsa vid Umeå universitet

Programkod: UMU-01620

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.30 0.10 0.00
Urval 2 14.40 0.50 99.99
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Idrott och hälsa vid Umeå universitet antagningspoängen 14.30 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

124

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

8

Under HT2014 sökte 124 personer till Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Idrott och hälsa vid Umeå universitet varav 12 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 9 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 4 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 57% män och 43% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå