Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Matematik vid Umeå universitet

Programkod: UMU-01612

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.30 14.25 0.65 99.99 0.00
Urval 2 21.20 0.65 99.99
Höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Matematik vid Umeå universitet antagningspoängen 18.30 i urvalsgrupp BI, 14.25 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

53

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

5

Under HT2014 sökte 53 personer till Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Matematik vid Umeå universitet varav 6 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 6 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 5 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 73% män och 27% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå