Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Religion vid Umeå universitet

Programkod: UMU-01616

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.70 0.75 0.00
Urval 2 14.70 0.75 99.99
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Religion vid Umeå universitet antagningspoängen 13.70 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

44

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

4

Under HT2014 sökte 44 personer till Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Religion vid Umeå universitet varav 3 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 4 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 2 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 67% män och 33% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå