Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Samhällskunskap vid Umeå universitet

Programkod: UMU-01618

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.37 10.55 0.35 99.99 0.00
Urval 2 13.37 10.55 1.05 99.99
Höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Samhällskunskap vid Umeå universitet antagningspoängen 13.37 i urvalsgrupp BI, 10.55 i urvalsgrupp BII och 0.35 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

61

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

5

Under HT2014 sökte 61 personer till Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Samhällskunskap vid Umeå universitet varav 5 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 1 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 1 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 87% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå