Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Slöjd textil vid Umeå universitet

Programkod: UMU-01626

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.70 99.99
Urval 2 17.90
Höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Slöjd textil vid Umeå universitet antagningspoängen 12.70 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

15

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

1

Under HT2014 sökte 15 personer till Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Slöjd textil vid Umeå universitet varav 1 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 0 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 0 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå