Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Slöjd trä- och metall vid Umeå universitet

Programkod: UMU-01628

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.15 18.46 0.70
Urval 2
Under terminen HT2014 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Slöjd trä- och metall på Umeå universitet 19.15 i urvalsgrupp BI, 18.46 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

17

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

0

Under HT2014 sökte 17 personer till Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Slöjd trä- och metall vid Umeå universitet varav 2 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 1 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 0 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå