Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Svenska vid Umeå universitet

Programkod: UMU-01622

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.08 0.10 0.00
Urval 2 14.90 0.85 99.99 2.50
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Svenska vid Umeå universitet antagningspoängen 15.08 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

55

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

9

Under HT2014 sökte 55 personer till Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 Ingångsämne: Svenska vid Umeå universitet varav 5 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 2 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 2 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå