Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 - Textilslöjd samt bild vid Umeå universitet

Programkod: UMU-01682

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.16
Urval 2 13.16
Under terminen HT2016 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 - Textilslöjd samt bild på Umeå universitet 13.16 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

26

Antagna urval 1

4

Antagna urval 2

4

Under HT2016 sökte 26 personer till Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 - Textilslöjd samt bild vid Umeå universitet varav 7 i första hand. Totalt antogs 4 personer i det första urvalet varav 0 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 0 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå