Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 - Trä- och metallslöjd samt bild vid Umeå universitet

Programkod: UMU-01680

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.90 15.60
Urval 2 13.90 15.60
Under terminen HT2016 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 - Trä- och metallslöjd samt bild på Umeå universitet 13.90 i urvalsgrupp BI, 15.60 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

25

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

2

Under HT2016 sökte 25 personer till Ämneslärarprogrammet - åk 7-9 - Trä- och metallslöjd samt bild vid Umeå universitet varav 10 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 0 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 0 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå