Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Bild vid Umeå universitet

Programkod: UMU-01650

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.90 15.38
Urval 2 13.90 15.38
Under terminen HT2016 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Bild på Umeå universitet 13.90 i urvalsgrupp BI, 15.38 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

39

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

6

Under HT2016 sökte 39 personer till Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Bild vid Umeå universitet varav 9 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 0 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 0 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 92% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.70 12.38 0.40
Urval 2 12.70 12.38 0.40
Under terminen HT2015 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Bild på Umeå universitet 12.70 i urvalsgrupp BI, 12.38 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

48

Antagna urval 1

9

Antagna urval 2

9

Under HT2015 sökte 48 personer till Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Bild vid Umeå universitet varav 15 i första hand. Totalt antogs 9 personer i det första urvalet varav 2 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 2 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.40 0.55
Urval 2 16.40 0.55
Under terminen HT2014 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Bild på Umeå universitet 16.40 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

38

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

5

Under HT2014 sökte 38 personer till Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Bild vid Umeå universitet varav 12 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 0 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 0 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå