Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Biologi vid Umeå universitet

Programkod: UMU-01668

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Under terminen HT2017 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Biologi på Umeå universitet 0.00 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

45

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

5

Under HT2017 sökte 45 personer till Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Biologi vid Umeå universitet varav 4 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 4 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 3 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 58% män och 42% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 15.35 0.60
Urval 2 15.35 0.60
Under terminen HT2016 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Biologi på Umeå universitet 0.00 i urvalsgrupp BI, 15.35 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

43

Antagna urval 1

6

Antagna urval 2

6

Under HT2016 sökte 43 personer till Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Biologi vid Umeå universitet varav 5 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 2 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 2 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå