Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Engelska vid Umeå universitet

Programkod: UMU-01634

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.80 15.90 0.65 0.00
Urval 2 15.06 12.42 0.35
För höstterminen år 2016 hade Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Engelska vid Umeå universitet antagningspoängen 16.80 i urvalsgrupp BI, 15.90 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

226

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

45

Under HT2016 sökte 226 personer till Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Engelska vid Umeå universitet varav 45 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 21 var män och 23 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 21 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 47% män och 51% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.35 15.13 0.75 4.00
Urval 2 13.17 15.13 0.25 4.00
För höstterminen år 2015 hade Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Engelska vid Umeå universitet antagningspoängen 17.35 i urvalsgrupp BI, 15.13 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

224

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under HT2015 sökte 224 personer till Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Engelska vid Umeå universitet varav 38 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 17 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 19 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 51% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.50 12.58 0.80 0.00
Urval 2 14.35 10.69 0.70
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Engelska vid Umeå universitet antagningspoängen 16.50 i urvalsgrupp BI, 12.58 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

188

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

35

Under HT2014 sökte 188 personer till Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Engelska vid Umeå universitet varav 30 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 20 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 16 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 49% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå