Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Franska vid Umeå universitet

Programkod: UMU-01672

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
Under terminen HT2017 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Franska på Umeå universitet 0.00 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

8

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

2

Under HT2017 sökte 8 personer till Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Franska vid Umeå universitet varav 3 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 1 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 0 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 40% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.73 13.20 0.00
Urval 2 13.20
För höstterminen år 2016 hade Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Franska vid Umeå universitet antagningspoängen 21.73 i urvalsgrupp BI, 13.20 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

8

Antagna urval 1

2

Antagna urval 2

1

Under HT2016 sökte 8 personer till Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Franska vid Umeå universitet varav 2 i första hand. Totalt antogs 2 personer i det första urvalet varav 1 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 1 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 67% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå