Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Geografi vid Umeå universitet

Programkod: UMU-01692

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
För höstterminen år 2017 hade Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Geografi vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

51

Antagna urval 1

7

Antagna urval 2

4

Under HT2017 sökte 51 personer till Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan - Ingångsämne: Geografi vid Umeå universitet varav 3 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 6 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 3 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 82% män och 18% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå