Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Historia vid Umeå universitet

Programkod: UMU-01640

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.05 13.82 0.60 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Historia vid Umeå universitet antagningspoängen 15.05 i urvalsgrupp BI, 13.82 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

162

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

30

Under HT2018 sökte 162 personer till Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Historia vid Umeå universitet varav 32 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 22 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 17 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 56% män och 40% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.67 15.25 0.85 3.00
Urval 2 16.16 13.91 0.85 3.00
För höstterminen år 2017 hade Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Historia vid Umeå universitet antagningspoängen 16.67 i urvalsgrupp BI, 15.25 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

197

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

30

Under HT2017 sökte 197 personer till Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Historia vid Umeå universitet varav 38 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 26 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 20 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 66% män och 30% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.14 15.55 0.70 4.00
Urval 2 15.25 15.55 0.55 3.00
För höstterminen år 2016 hade Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Historia vid Umeå universitet antagningspoängen 17.14 i urvalsgrupp BI, 15.55 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

200

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

25

Under HT2016 sökte 200 personer till Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Historia vid Umeå universitet varav 37 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 22 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 19 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 75% män och 22% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.00 20.27 0.70 3.50
Urval 2 17.00 20.27 0.70
För höstterminen år 2015 hade Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Historia vid Umeå universitet antagningspoängen 17.00 i urvalsgrupp BI, 20.27 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

212

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

25

Under HT2015 sökte 212 personer till Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Historia vid Umeå universitet varav 30 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 20 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 15 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 64% män och 29% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.90 0.85 0.00
Urval 2 18.90 0.60
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Historia vid Umeå universitet antagningspoängen 18.90 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

205

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

20

Under HT2014 sökte 205 personer till Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Historia vid Umeå universitet varav 36 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 14 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 13 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 68% män och 28% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå