Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Idrott och hälsa vid Umeå universitet

Programkod: UMU-01646

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.10 15.52 0.70 0.00
Urval 2 13.35 14.69 0.40 3.50
För höstterminen år 2016 hade Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Idrott och hälsa vid Umeå universitet antagningspoängen 18.10 i urvalsgrupp BI, 15.52 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

197

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

33

Under HT2016 sökte 197 personer till Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Idrott och hälsa vid Umeå universitet varav 61 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 21 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 33 personer varav 16 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 51% män och 37% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.13 17.73 0.65 0.00
Urval 2 15.80 17.02 0.40
För höstterminen år 2015 hade Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Idrott och hälsa vid Umeå universitet antagningspoängen 17.13 i urvalsgrupp BI, 17.73 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

213

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

35

Under HT2015 sökte 213 personer till Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Idrott och hälsa vid Umeå universitet varav 50 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 19 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 19 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 54% män och 41% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.40 19.65 0.50 0.00
Urval 2 13.40 12.60 0.40 99.99
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Idrott och hälsa vid Umeå universitet antagningspoängen 15.40 i urvalsgrupp BI, 19.65 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

219

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

25

Under HT2014 sökte 219 personer till Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Idrott och hälsa vid Umeå universitet varav 32 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 20 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 16 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 65% män och 31% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå