Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Matematik vid Umeå universitet

Programkod: UMU-01636

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.60 13.78 0.55
Urval 2 15.60 13.78 1.05 99.99
Under terminen HT2016 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Matematik på Umeå universitet 15.60 i urvalsgrupp BI, 13.78 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

103

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

21

Under HT2016 sökte 103 personer till Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Matematik vid Umeå universitet varav 17 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 19 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 21 personer varav 14 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 65% män och 35% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.68 15.61 0.40 99.99 0.00
Urval 2 13.68 15.61 0.40 99.99
Höstterminen år 2015 hade Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Matematik vid Umeå universitet antagningspoängen 13.68 i urvalsgrupp BI, 15.61 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

82

Antagna urval 1

22

Antagna urval 2

17

Under HT2015 sökte 82 personer till Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Matematik vid Umeå universitet varav 18 i första hand. Totalt antogs 22 personer i det första urvalet varav 14 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 17 personer varav 12 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 67% män och 33% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.00 19.35 0.45 99.99 0.00
Urval 2 12.00 19.35 1.00 99.99
Höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Matematik vid Umeå universitet antagningspoängen 12.00 i urvalsgrupp BI, 19.35 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

89

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

19

Under HT2014 sökte 89 personer till Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Matematik vid Umeå universitet varav 17 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 18 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 19 personer varav 14 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 73% män och 27% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå