Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Musik vid Umeå universitet

Programkod: UMU-01654

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.65 0.30
Urval 2 17.65 0.30
Under terminen HT2015 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Musik på Umeå universitet 17.65 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.30 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

34

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

4

Under HT2015 sökte 34 personer till Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Musik vid Umeå universitet varav 11 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 5 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 4 personer varav 4 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.00 13.04 99.99
Urval 2 13.00 13.04 99.99
Höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Musik vid Umeå universitet antagningspoängen 13.00 i urvalsgrupp BI, 13.04 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

24

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

3

Under HT2014 sökte 24 personer till Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Musik vid Umeå universitet varav 6 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 3 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 3 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 100% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå