Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Naturkunskap vid Umeå universitet

Programkod: UMU-01670

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.20 16.02
Urval 2 18.01
Under terminen HT2016 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Naturkunskap på Umeå universitet 15.20 i urvalsgrupp BI, 16.02 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

35

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

1

Under HT2016 sökte 35 personer till Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Naturkunskap vid Umeå universitet varav 2 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 0 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 0 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå