Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Religion vid Umeå universitet

Programkod: UMU-01642

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.90 12.15 0.10 99.99 3.00
Urval 2 11.90 16.00 0.10
Höstterminen år 2016 hade Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Religion vid Umeå universitet antagningspoängen 11.90 i urvalsgrupp BI, 12.15 i urvalsgrupp BII och 0.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

106

Antagna urval 1

23

Antagna urval 2

9

Under HT2016 sökte 106 personer till Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Religion vid Umeå universitet varav 6 i första hand. Totalt antogs 23 personer i det första urvalet varav 9 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 2 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 34% män och 66% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.50 11.44 0.20 3.00
Urval 2 12.60 11.44 0.20
För höstterminen år 2015 hade Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Religion vid Umeå universitet antagningspoängen 15.50 i urvalsgrupp BI, 11.44 i urvalsgrupp BII och 0.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

115

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

20

Under HT2015 sökte 115 personer till Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Religion vid Umeå universitet varav 11 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 10 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 10 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.50 15.26 0.70 0.00
Urval 2 14.90 12.13 0.40 99.99
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Religion vid Umeå universitet antagningspoängen 17.50 i urvalsgrupp BI, 15.26 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

105

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

14

Under HT2014 sökte 105 personer till Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Religion vid Umeå universitet varav 10 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 5 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 14 personer varav 7 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 41% män och 59% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå