Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Samhällskunskap vid Umeå universitet

Programkod: UMU-01644

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.20 0.40 99.99 0.00
Urval 2 15.50 0.70 99.99
Höstterminen år 2016 hade Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Samhällskunskap vid Umeå universitet antagningspoängen 15.20 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

130

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

11

Under HT2016 sökte 130 personer till Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Samhällskunskap vid Umeå universitet varav 15 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 16 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 11 personer varav 4 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 56% män och 44% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.60 0.60 0.00
Urval 2 12.60 0.60 99.99
För höstterminen år 2015 hade Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Samhällskunskap vid Umeå universitet antagningspoängen 12.60 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

135

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

18

Under HT2015 sökte 135 personer till Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Samhällskunskap vid Umeå universitet varav 20 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 13 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 18 personer varav 9 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 51% män och 49% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.10 16.60 0.70 3.00
Urval 2 14.10 13.80 0.70 3.00
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Samhällskunskap vid Umeå universitet antagningspoängen 14.10 i urvalsgrupp BI, 16.60 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

98

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

16

Under HT2014 sökte 98 personer till Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Samhällskunskap vid Umeå universitet varav 18 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 11 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 16 personer varav 9 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 56% män och 44% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå