Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Spanska vid Umeå universitet

Programkod: UMU-01674

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
För höstterminen år 2017 hade Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Spanska vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

11

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

3

Under HT2017 sökte 11 personer till Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Spanska vid Umeå universitet varav 2 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 1 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 1 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.35 1.05
Urval 2 1.05
Under terminen HT2016 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Spanska på Umeå universitet 13.35 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

11

Antagna urval 1

5

Antagna urval 2

3

Under HT2016 sökte 11 personer till Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Spanska vid Umeå universitet varav 4 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 0 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 0 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 88% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå