Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Svenska vid Umeå universitet

Programkod: UMU-01648

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.00 13.42 0.45 0.00
Urval 2 11.83 13.42 0.45 99.99
För höstterminen år 2016 hade Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Svenska vid Umeå universitet antagningspoängen 15.00 i urvalsgrupp BI, 13.42 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

137

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

30

Under HT2016 sökte 137 personer till Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Svenska vid Umeå universitet varav 25 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 7 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 8 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 77% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.65 12.53 0.25 4.00
Urval 2 11.25 0.45 99.99 4.00
För höstterminen år 2015 hade Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Svenska vid Umeå universitet antagningspoängen 15.65 i urvalsgrupp BI, 12.53 i urvalsgrupp BII och 0.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

173

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

36

Under HT2015 sökte 173 personer till Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Svenska vid Umeå universitet varav 25 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 12 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 36 personer varav 15 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 10.90 13.65 0.40 0.00
Urval 2 12.50 14.65 0.40 99.99
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Svenska vid Umeå universitet antagningspoängen 10.90 i urvalsgrupp BI, 13.65 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

123

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

18

Under HT2014 sökte 123 personer till Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Svenska vid Umeå universitet varav 14 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 8 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 18 personer varav 3 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 77% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå