Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Svenska som andraspråk vid Umeå universitet

Programkod: UMU-01676

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.65 14.29 0.15 99.99 0.00
Urval 2 14.00 14.36 0.15 99.99
Höstterminen år 2016 hade Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Svenska som andraspråk vid Umeå universitet antagningspoängen 11.65 i urvalsgrupp BI, 14.29 i urvalsgrupp BII och 0.15 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

46

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

9

Under HT2016 sökte 46 personer till Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Svenska som andraspråk vid Umeå universitet varav 5 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 5 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 2 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå