Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Tyska vid Umeå universitet

Programkod: UMU-01678

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Tyska vid Umeå universitet antagningspoängen 0.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

12

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

1

Under HT2018 sökte 12 personer till Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Tyska vid Umeå universitet varav 0 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 1 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 1 personer varav 0 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.08 0.75
Urval 2 18.08
Under terminen HT2016 hade utbildningen Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Tyska på Umeå universitet 18.08 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

11

Antagna urval 1

3

Antagna urval 2

2

Under HT2016 sökte 11 personer till Ämneslärarprogrammet - gymnasieskolan Ingångsämne: Tyska vid Umeå universitet varav 2 i första hand. Totalt antogs 3 personer i det första urvalet varav 1 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 2 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 0% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå