Antagningspoäng för Apotekarprogrammet vid Umeå universitet

Programkod: UMU-01576

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.36 20.56 1.30 0.00 0.00
Urval 2 20.10 20.56 1.20 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Apotekarprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 20.36 i urvalsgrupp BI, 20.56 i urvalsgrupp BII och 1.30 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

764

Antagna urval 1

28

Antagna urval 2

23

Under HT2020 sökte 764 personer till Apotekarprogrammet vid Umeå universitet varav 129 i första hand. Totalt antogs 28 personer i det första urvalet varav 6 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 23 personer varav 4 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.05 20.55 1.35 0.00 0.00
Urval 2 19.05 20.55 1.35 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Apotekarprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 19.05 i urvalsgrupp BI, 20.55 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

635

Antagna urval 1

28

Antagna urval 2

23

Under HT2019 sökte 635 personer till Apotekarprogrammet vid Umeå universitet varav 95 i första hand. Totalt antogs 28 personer i det första urvalet varav 3 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 23 personer varav 2 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 10% män och 86% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.42 21.69 1.45 0.00 0.00
Urval 2 18.30 21.45 1.30 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Apotekarprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 18.42 i urvalsgrupp BI, 21.69 i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

783

Antagna urval 1

28

Antagna urval 2

23

Under HT2018 sökte 783 personer till Apotekarprogrammet vid Umeå universitet varav 109 i första hand. Totalt antogs 28 personer i det första urvalet varav 2 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 23 personer varav 0 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 4% män och 92% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.07 20.70 1.25 0.00
Urval 2 18.50 20.70 1.15
För höstterminen år 2017 hade Apotekarprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 19.07 i urvalsgrupp BI, 20.70 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

738

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

25

Under HT2017 sökte 738 personer till Apotekarprogrammet vid Umeå universitet varav 99 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 6 var män och 23 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 7 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.94 20.74 1.35 4.00
Urval 2 21.39 20.64 1.35 4.00
För höstterminen år 2016 hade Apotekarprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 19.94 i urvalsgrupp BI, 20.74 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

685

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

25

Under HT2016 sökte 685 personer till Apotekarprogrammet vid Umeå universitet varav 102 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 5 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 3 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 85% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.60 21.42 1.25 0.00
Urval 2 18.56 21.42 1.25
För höstterminen år 2015 hade Apotekarprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 19.60 i urvalsgrupp BI, 21.42 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

702

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

25

Under HT2015 sökte 702 personer till Apotekarprogrammet vid Umeå universitet varav 94 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 7 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 5 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.90 19.70 1.35 0.00
Urval 2 19.35 18.02 1.15
För höstterminen år 2014 hade Apotekarprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 19.90 i urvalsgrupp BI, 19.70 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

629

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

25

Under HT2014 sökte 629 personer till Apotekarprogrammet vid Umeå universitet varav 73 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 3 var män och 27 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 1 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 7% män och 93% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå