Antagningspoäng för Arbetsterapeutprogrammet vid Umeå universitet

Programkod: UMU-01303

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.15 16.24 0.40 0.00 3.00
Urval 2 14.38 14.73 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Arbetsterapeutprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 16.15 i urvalsgrupp BI, 16.24 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

270

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

45

Under HT2020 sökte 270 personer till Arbetsterapeutprogrammet vid Umeå universitet varav 40 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 9 var män och 41 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 2 var män och 42 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 12% män och 87% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.40 15.10 0.30 0.00 4.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Arbetsterapeutprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 14.40 i urvalsgrupp BI, 15.10 i urvalsgrupp BII och 0.30 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

223

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

55

Under HT2019 sökte 223 personer till Arbetsterapeutprogrammet vid Umeå universitet varav 42 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 8 var män och 44 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 9 var män och 45 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.10 15.14 0.55 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2018 hade Arbetsterapeutprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 15.10 i urvalsgrupp BI, 15.14 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

302

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under HT2018 sökte 302 personer till Arbetsterapeutprogrammet vid Umeå universitet varav 45 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 14 var män och 44 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 10 var män och 48 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 77% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.00 15.67 0.60 3.00
Urval 2 14.67
För höstterminen år 2017 hade Arbetsterapeutprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 15.00 i urvalsgrupp BI, 15.67 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

356

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under HT2017 sökte 356 personer till Arbetsterapeutprogrammet vid Umeå universitet varav 35 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 12 var män och 43 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 12 var män och 43 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 72% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.10 16.84 0.70 3.50
Urval 2 15.40 15.25 0.50 3.00
För höstterminen år 2016 hade Arbetsterapeutprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 16.10 i urvalsgrupp BI, 16.84 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

391

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

45

Under HT2016 sökte 391 personer till Arbetsterapeutprogrammet vid Umeå universitet varav 43 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 9 var män och 34 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 8 var män och 34 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.30 16.72 0.70 3.50
Urval 2 13.88 15.41 0.55 3.00
Vårterminen år 2016 hade Arbetsterapeutprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 16.30 i urvalsgrupp BI, 16.72 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

374

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

45

Under VT2016 sökte 374 personer till Arbetsterapeutprogrammet vid Umeå universitet varav 45 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 9 var män och 36 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 10 var män och 34 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.74 17.46 0.75 4.00
Urval 2 15.55 15.71 0.60 3.00
För höstterminen år 2015 hade Arbetsterapeutprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 16.74 i urvalsgrupp BI, 17.46 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

442

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

45

Under HT2015 sökte 442 personer till Arbetsterapeutprogrammet vid Umeå universitet varav 44 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 10 var män och 33 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 10 var män och 35 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.60 15.97 0.75 3.00
Urval 2 15.10 15.30 0.55 3.00
Vårterminen år 2015 hade Arbetsterapeutprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 16.60 i urvalsgrupp BI, 15.97 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

344

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

45

Under VT2015 sökte 344 personer till Arbetsterapeutprogrammet vid Umeå universitet varav 45 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 12 var män och 32 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 15 var män och 29 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 68% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.90 16.65 0.70 4.00
Urval 2 15.40 15.41 0.55
För höstterminen år 2014 hade Arbetsterapeutprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 16.90 i urvalsgrupp BI, 16.65 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

475

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

45

Under HT2014 sökte 475 personer till Arbetsterapeutprogrammet vid Umeå universitet varav 44 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 15 var män och 36 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 13 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 28% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.90 16.99 0.70 0.00
Urval 2 14.50 15.70 0.50
Vårterminen år 2014 hade Arbetsterapeutprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 15.90 i urvalsgrupp BI, 16.99 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

347

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

50

Under VT2014 sökte 347 personer till Arbetsterapeutprogrammet vid Umeå universitet varav 45 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 16 var män och 33 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 14 var män och 35 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 68% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå