Antagningspoäng för Arkeologiprogrammet vid Umeå universitet

Programkod: UMU-01122

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.95 14.71 0.00 0.00 4.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2020 hade Arkeologiprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 14.95 i urvalsgrupp BI, 14.71 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

235

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

50

Under HT2020 sökte 235 personer till Arkeologiprogrammet vid Umeå universitet varav 32 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 26 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 28 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 54% män och 46% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.11 14.21 0.00 0.00 3.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Arkeologiprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 14.11 i urvalsgrupp BI, 14.21 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

209

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

45

Under HT2019 sökte 209 personer till Arkeologiprogrammet vid Umeå universitet varav 36 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 22 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 19 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 52% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.60 14.18 0.00 0.00 4.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Arkeologiprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 12.60 i urvalsgrupp BI, 14.18 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

212

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

34

Under HT2018 sökte 212 personer till Arkeologiprogrammet vid Umeå universitet varav 27 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 34 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 34 personer varav 22 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 67% män och 30% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.94 14.20 0.40 3.50
Urval 2
För höstterminen år 2017 hade Arkeologiprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 13.94 i urvalsgrupp BI, 14.20 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

213

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

30

Under HT2017 sökte 213 personer till Arkeologiprogrammet vid Umeå universitet varav 32 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 22 var män och 27 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 17 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 49% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.40 16.50 0.40 0.00
Urval 2 9.61 12.70 0.30 99.99
För höstterminen år 2016 hade Arkeologiprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 14.40 i urvalsgrupp BI, 16.50 i urvalsgrupp BII och 0.40 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

215

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

29

Under HT2016 sökte 215 personer till Arkeologiprogrammet vid Umeå universitet varav 29 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 20 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 29 personer varav 18 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 55% män och 39% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.17 15.52 0.70 3.00
Urval 2 12.20 11.72 0.20 2.00
För höstterminen år 2015 hade Arkeologiprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 16.17 i urvalsgrupp BI, 15.52 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

332

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under HT2015 sökte 332 personer till Arkeologiprogrammet vid Umeå universitet varav 49 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 19 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 16 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.20 15.60 0.75 4.00
Urval 2 13.40 13.28 0.35 4.00
För höstterminen år 2014 hade Arkeologiprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 16.20 i urvalsgrupp BI, 15.60 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

308

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

35

Under HT2014 sökte 308 personer till Arkeologiprogrammet vid Umeå universitet varav 41 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 15 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 19 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 49% män och 47% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå