Antagningspoäng för Arkitektprogrammet vid Umeå universitet

Programkod: UMU-01592

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.65 20.85 1.40 0.00 4.00
Urval 2 20.10 20.55 1.35 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Arkitektprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 20.65 i urvalsgrupp BI, 20.85 i urvalsgrupp BII och 1.40 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

1504

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

75

Under HT2020 sökte 1504 personer till Arkitektprogrammet vid Umeå universitet varav 250 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 33 var män och 46 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 29 var män och 45 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 59% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.65 20.90 1.45 0.00 0.00
Urval 2 20.45 20.88 1.35 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Arkitektprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 20.65 i urvalsgrupp BI, 20.90 i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

1317

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

65

Under HT2019 sökte 1317 personer till Arkitektprogrammet vid Umeå universitet varav 196 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 28 var män och 38 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 24 var män och 40 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 39% män och 58% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.42 20.40 1.45 0.00 0.00
Urval 2 20.05 20.38 1.35 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Arkitektprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 20.42 i urvalsgrupp BI, 20.40 i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

1416

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

77

Under HT2018 sökte 1416 personer till Arkitektprogrammet vid Umeå universitet varav 186 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 28 var män och 51 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 77 personer varav 31 var män och 45 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 61% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.35 21.11 1.45 0.00
Urval 2 19.95 20.74 1.35
För höstterminen år 2017 hade Arkitektprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 20.35 i urvalsgrupp BI, 21.11 i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

1390

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

77

Under HT2017 sökte 1390 personer till Arkitektprogrammet vid Umeå universitet varav 161 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 35 var män och 41 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 77 personer varav 30 var män och 45 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 41% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.15 20.58 1.50 4.00
Urval 2 20.70 20.37 1.50 4.00
För höstterminen år 2016 hade Arkitektprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 21.15 i urvalsgrupp BI, 20.58 i urvalsgrupp BII och 1.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1580

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

77

Under HT2016 sökte 1580 personer till Arkitektprogrammet vid Umeå universitet varav 214 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 31 var män och 45 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 77 personer varav 32 var män och 40 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 54% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.20 21.18 1.55 0.00
Urval 2 21.00 20.63 1.55
För höstterminen år 2015 hade Arkitektprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 21.20 i urvalsgrupp BI, 21.18 i urvalsgrupp BII och 1.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1567

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

72

Under HT2015 sökte 1567 personer till Arkitektprogrammet vid Umeå universitet varav 229 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 21 var män och 51 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 72 personer varav 22 var män och 46 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 66% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.35 21.92 1.60 0.00
Urval 2 21.20 21.20 1.55
För höstterminen år 2014 hade Arkitektprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 21.35 i urvalsgrupp BI, 21.92 i urvalsgrupp BII och 1.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

1858

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

74

Under HT2014 sökte 1858 personer till Arkitektprogrammet vid Umeå universitet varav 286 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 30 var män och 43 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 74 personer varav 33 var män och 40 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå