Antagningspoäng för Arkitektprogrammet vid Umeå universitet

Programkod: UMU-01592

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.35 21.11 1.45 0.00
Urval 2 19.95 20.74 1.35
För höstterminen år 2017 hade Arkitektprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 20.35 i urvalsgrupp BI, 21.11 i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

1390

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

77

Under HT2017 sökte 1390 personer till Arkitektprogrammet vid Umeå universitet varav 161 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 35 var män och 41 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 77 personer varav 30 var män och 45 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 41% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.15 20.58 1.50 4.00
Urval 2 20.70 20.37 1.50 4.00
För höstterminen år 2016 hade Arkitektprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 21.15 i urvalsgrupp BI, 20.58 i urvalsgrupp BII och 1.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1580

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

77

Under HT2016 sökte 1580 personer till Arkitektprogrammet vid Umeå universitet varav 214 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 31 var män och 45 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 77 personer varav 32 var män och 40 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 54% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.20 21.18 1.55 0.00
Urval 2 21.00 20.63 1.55
För höstterminen år 2015 hade Arkitektprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 21.20 i urvalsgrupp BI, 21.18 i urvalsgrupp BII och 1.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1567

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

72

Under HT2015 sökte 1567 personer till Arkitektprogrammet vid Umeå universitet varav 229 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 21 var män och 51 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 72 personer varav 22 var män och 46 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 66% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 21.35 21.92 1.60 0.00
Urval 2 21.20 21.20 1.55
För höstterminen år 2014 hade Arkitektprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 21.35 i urvalsgrupp BI, 21.92 i urvalsgrupp BII och 1.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

1858

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

74

Under HT2014 sökte 1858 personer till Arkitektprogrammet vid Umeå universitet varav 286 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 30 var män och 43 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 74 personer varav 33 var män och 40 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå