Antagningspoäng för Barnmorskeprogrammet vid Umeå universitet

Programkod: UMU-03013

VT2017

Antagningspoäng för VT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
För vårterminen år 2017 hade Barnmorskeprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2017

Totalt antal sökande

161

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

30

Under VT2017 sökte 161 personer till Barnmorskeprogrammet vid Umeå universitet varav 69 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 0 var män och 39 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 0 var män och 29 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 97% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2016

Antagningspoäng för VT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
För vårterminen år 2016 hade Barnmorskeprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2016

Totalt antal sökande

195

Antagna urval 1

36

Antagna urval 2

32

Under VT2016 sökte 195 personer till Barnmorskeprogrammet vid Umeå universitet varav 77 i första hand. Totalt antogs 36 personer i det första urvalet varav 0 var män och 36 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 32 personer varav 0 var män och 32 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
För vårterminen år 2015 hade Barnmorskeprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

202

Antagna urval 1

36

Antagna urval 2

32

Under VT2015 sökte 202 personer till Barnmorskeprogrammet vid Umeå universitet varav 74 i första hand. Totalt antogs 36 personer i det första urvalet varav 0 var män och 36 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 32 personer varav 0 var män och 32 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2
För vårterminen år 2014 hade Barnmorskeprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

228

Antagna urval 1

32

Antagna urval 2

30

Under VT2014 sökte 228 personer till Barnmorskeprogrammet vid Umeå universitet varav 93 i första hand. Totalt antogs 32 personer i det första urvalet varav 0 var män och 32 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 0 var män och 30 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 100% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå