Antagningspoäng för Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer vid Umeå universitet

Programkod: UMU-01200

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.81 17.75 0.95 0.00 4.00
Urval 2 18.07 16.85 0.85 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer vid Umeå universitet antagningspoängen 18.81 i urvalsgrupp BI, 17.75 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

459

Antagna urval 1

37

Antagna urval 2

37

Under HT2020 sökte 459 personer till Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer vid Umeå universitet varav 79 i första hand. Totalt antogs 37 personer i det första urvalet varav 16 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 37 personer varav 15 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 42% män och 54% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.23 16.79 1.05 0.00 4.00
Urval 2 17.50 15.80 0.95 0.00 3.00
Höstterminen år 2019 hade Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer vid Umeå universitet antagningspoängen 18.23 i urvalsgrupp BI, 16.79 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

431

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

40

Under HT2019 sökte 431 personer till Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer vid Umeå universitet varav 70 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 13 var män och 31 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 17 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.97 16.85 1.10 0.00 4.00
Urval 2 16.69 15.47 0.95 0.00 3.00
Höstterminen år 2018 hade Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer vid Umeå universitet antagningspoängen 17.97 i urvalsgrupp BI, 16.85 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

461

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

35

Under HT2018 sökte 461 personer till Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer vid Umeå universitet varav 61 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 13 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 14 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 39% män och 61% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.72 16.85 1.10 4.00
Urval 2 16.60 15.84 1.00 4.00
För höstterminen år 2017 hade Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer vid Umeå universitet antagningspoängen 17.72 i urvalsgrupp BI, 16.85 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

414

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

35

Under HT2017 sökte 414 personer till Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer vid Umeå universitet varav 68 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 12 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 15 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 39% män och 59% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.47 16.89 1.10 4.00
Urval 2 16.50 15.50 0.90 4.00
För höstterminen år 2016 hade Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer vid Umeå universitet antagningspoängen 18.47 i urvalsgrupp BI, 16.89 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

417

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

35

Under HT2016 sökte 417 personer till Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer vid Umeå universitet varav 61 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 15 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 13 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.00 17.03 1.05 4.00
Urval 2 17.81 16.15 0.95
För höstterminen år 2015 hade Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer vid Umeå universitet antagningspoängen 19.00 i urvalsgrupp BI, 17.03 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

515

Antagna urval 1

33

Antagna urval 2

33

Under HT2015 sökte 515 personer till Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer vid Umeå universitet varav 89 i första hand. Totalt antogs 33 personer i det första urvalet varav 11 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 33 personer varav 12 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.55 16.05 1.00 0.00
Urval 2 16.88 16.00 0.95
För höstterminen år 2014 hade Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer vid Umeå universitet antagningspoängen 18.55 i urvalsgrupp BI, 16.05 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

435

Antagna urval 1

32

Antagna urval 2

32

Under HT2014 sökte 435 personer till Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer vid Umeå universitet varav 69 i första hand. Totalt antogs 32 personer i det första urvalet varav 9 var män och 23 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 32 personer varav 12 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå