Antagningspoäng för Biblioteks- och informationsvetenskap - kandidatprogram vid Umeå universitet

Programkod: UMU-P1284

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.75 16.73 0.60 0.00 3.00
Urval 2 17.48 16.73 0.00 0.00 3.00
Höstterminen år 2020 hade Biblioteks- och informationsvetenskap - kandidatprogram vid Umeå universitet antagningspoängen 18.75 i urvalsgrupp BI, 16.73 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

276

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

50

Under HT2020 sökte 276 personer till Biblioteks- och informationsvetenskap - kandidatprogram vid Umeå universitet varav 110 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 7 var män och 43 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 4 var män och 46 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 11% män och 89% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.40 19.13 1.10 0.00 3.00
Urval 2 18.60 17.36 1.05 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Biblioteks- och informationsvetenskap - kandidatprogram vid Umeå universitet antagningspoängen 19.40 i urvalsgrupp BI, 19.13 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

261

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under HT2019 sökte 261 personer till Biblioteks- och informationsvetenskap - kandidatprogram vid Umeå universitet varav 119 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 15 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 13 var män och 27 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå