Antagningspoäng för Biblioteks- och informationsvetenskap - kandidatprogram vid Umeå universitet

Programkod: UMU-02284

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2017 hade Biblioteks- och informationsvetenskap - kandidatprogram vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

160

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

50

Under HT2017 sökte 160 personer till Biblioteks- och informationsvetenskap - kandidatprogram vid Umeå universitet varav 63 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 13 var män och 37 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 12 var män och 38 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2016 hade Biblioteks- och informationsvetenskap - kandidatprogram vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

135

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

38

Under HT2016 sökte 135 personer till Biblioteks- och informationsvetenskap - kandidatprogram vid Umeå universitet varav 55 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 8 var män och 45 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 38 personer varav 8 var män och 30 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2015 hade Biblioteks- och informationsvetenskap - kandidatprogram vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

133

Antagna urval 1

47

Antagna urval 2

47

Under HT2015 sökte 133 personer till Biblioteks- och informationsvetenskap - kandidatprogram vid Umeå universitet varav 48 i första hand. Totalt antogs 47 personer i det första urvalet varav 6 var män och 41 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 47 personer varav 9 var män och 38 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 84% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 0.00
Urval 2 99.99
Höstterminen år 2014 hade Biblioteks- och informationsvetenskap - kandidatprogram vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

121

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

50

Under HT2014 sökte 121 personer till Biblioteks- och informationsvetenskap - kandidatprogram vid Umeå universitet varav 47 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 11 var män och 39 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 12 var män och 38 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 77% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå