Antagningspoäng för Biblioteks- och informationsvetenskap - magisterprogram vid Umeå universitet

Programkod: UMU-02053

VT2015

Antagningspoäng för VT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1
Urval 2 99.99
Under terminen VT2015 hade utbildningen Biblioteks- och informationsvetenskap - magisterprogram på Umeå universitet i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för VT2015

Totalt antal sökande

0

Antagna urval 1

0

Antagna urval 2

10

Under VT2015 sökte 0 personer till Biblioteks- och informationsvetenskap - magisterprogram vid Umeå universitet varav 0 i första hand. Totalt antogs 0 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 1 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 0% män och 0% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 99.99
Urval 2 99.99
För vårterminen år 2014 hade Biblioteks- och informationsvetenskap - magisterprogram vid Umeå universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

18

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

10

Under VT2014 sökte 18 personer till Biblioteks- och informationsvetenskap - magisterprogram vid Umeå universitet varav 13 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 4 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 4 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå