Antagningspoäng för Biomedicinprogrammet vid Umeå universitet

Programkod: UMU-01302

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.33 17.83 0.75 0.00 0.00
Urval 2 16.15 17.83 0.60 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Biomedicinprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 17.33 i urvalsgrupp BI, 17.83 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

321

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

55

Under HT2020 sökte 321 personer till Biomedicinprogrammet vid Umeå universitet varav 33 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 22 var män och 44 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 18 var män och 35 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 32% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.22 17.79 0.60 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Biomedicinprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 15.22 i urvalsgrupp BI, 17.79 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

261

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

47

Under HT2019 sökte 261 personer till Biomedicinprogrammet vid Umeå universitet varav 22 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 16 var män och 53 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 47 personer varav 15 var män och 29 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.29 17.26 0.85 0.00
Urval 2
För höstterminen år 2017 hade Biomedicinprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 16.29 i urvalsgrupp BI, 17.26 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

259

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

26

Under HT2017 sökte 259 personer till Biomedicinprogrammet vid Umeå universitet varav 15 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 11 var män och 30 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 26 personer varav 5 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.46 19.61 0.95 0.00
Urval 2 14.90 14.45 0.75
För höstterminen år 2016 hade Biomedicinprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 15.46 i urvalsgrupp BI, 19.61 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

264

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

26

Under HT2016 sökte 264 personer till Biomedicinprogrammet vid Umeå universitet varav 11 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 12 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 26 personer varav 8 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 61% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.70 16.45 1.05 2.00
Urval 2 13.65 11.86 0.60 99.99 2.00
För höstterminen år 2015 hade Biomedicinprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 15.70 i urvalsgrupp BI, 16.45 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 2.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

296

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

38

Under HT2015 sökte 296 personer till Biomedicinprogrammet vid Umeå universitet varav 30 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 14 var män och 29 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 38 personer varav 12 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.45 15.62 0.90 0.00
Urval 2 11.80 12.02 0.90 99.99 2.00
För höstterminen år 2014 hade Biomedicinprogrammet vid Umeå universitet antagningspoängen 14.45 i urvalsgrupp BI, 15.62 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

272

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

41

Under HT2014 sökte 272 personer till Biomedicinprogrammet vid Umeå universitet varav 14 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 19 var män och 29 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 41 personer varav 14 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 59% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå