Antagningspoäng för Biomedicinsk analytikerprogrammet - Klinisk fysiologi vid Umeå universitet

Programkod: UMU-P1306

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.90 19.78 1.20 0.00 0.00
Urval 2 17.60 0.00 0.95 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Biomedicinsk analytikerprogrammet - Klinisk fysiologi vid Umeå universitet antagningspoängen 19.90 i urvalsgrupp BI, 19.78 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

184

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

12

Under HT2020 sökte 184 personer till Biomedicinsk analytikerprogrammet - Klinisk fysiologi vid Umeå universitet varav 19 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 1 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 3 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.77 19.63 1.25 0.00 0.00
Urval 2 17.55 16.50 1.15 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Biomedicinsk analytikerprogrammet - Klinisk fysiologi vid Umeå universitet antagningspoängen 17.77 i urvalsgrupp BI, 19.63 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

152

Antagna urval 1

12

Antagna urval 2

12

Under HT2019 sökte 152 personer till Biomedicinsk analytikerprogrammet - Klinisk fysiologi vid Umeå universitet varav 17 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 2 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 2 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 17% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå