Antagningspoäng för Biomedicinsk analytikerprogrammet - Laboratoriemedicin vid Umeå universitet

Programkod: UMU-P1304

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.39 19.25 0.70 0.00 0.00
Urval 2 15.51 16.86 0.65 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Biomedicinsk analytikerprogrammet - Laboratoriemedicin vid Umeå universitet antagningspoängen 17.39 i urvalsgrupp BI, 19.25 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

257

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under HT2020 sökte 257 personer till Biomedicinsk analytikerprogrammet - Laboratoriemedicin vid Umeå universitet varav 49 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 6 var män och 34 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 11 var män och 29 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.02 16.11 0.85 0.00 0.00
Urval 2 13.51 11.49 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Biomedicinsk analytikerprogrammet - Laboratoriemedicin vid Umeå universitet antagningspoängen 15.02 i urvalsgrupp BI, 16.11 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

225

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under HT2019 sökte 225 personer till Biomedicinsk analytikerprogrammet - Laboratoriemedicin vid Umeå universitet varav 44 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 9 var män och 30 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 9 var män och 30 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Umeå universitet

Andra utbildningar i Umeå